ANBI

Voorwaarden en meer informatie over ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Vanaf 2012 kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI.

ANBI-status Stichting Masterskip Wylde Swan
Stichting Masterskip Wylde Swan heeft vanaf 1 januari 2014 de ANBI-status: Algemeen Beoogd Nut instelling.

ANBI-gegevens Stichting Masterskip Wylde Swan
Stichting Masterskip Wylde Swan

KvK-nummer en Fiscaal-nummer
KvK-nummer: 59291141
Fiscaal-nummer: RISN 853406935

Missie en doelstellingen

De Stichting stelt zich ten doel levensverrijkende ervaringen in combinatie met hoogwaardig onderwijs, ten behoeve van de maatschappelijke, sociale en technische ontplooiing van jongeren, te ontwikkelen en toegankelijk te maken.

Stichting Masterskip Wylde Swan wil leidend zijn in experimenteel onderwijs aan boord, aansluitend op hedendaagse maatschappelijke inzichten. De stichting ontwikkelt aan boord-programma’s waar jongeren sterker van groeien, zelfbewustzijn en sociale vaardigheden mee vergaren en die hen intellectueel uitdagen.

Ten behoeve van het organiseren en faciliteren hiervan werft de stichting financiële middelen voor:

1 Ontwikkeling onderwijsprogramma's

Onderwijs dat zo uniek en nieuw is, vraagt om experts die de integratie van sailtraining en regulier onderwijs begrijpen en in leerplannen kunnen omzetten: een continue proces van proberen, toetsen, vragen, delen en aanpassen. Zo lang en vaak als nodig is. Meebewegen op de veranderende hartslag binnen onderwijs, wetenschap en de wereld van nu. Dat vraagt om deskundigen die dat ritme begrijpen. En om jongeren, wetenschappers en bedrijven die hun ervaringen en inzichten met ons delen. In Stichting Masterskip Wylde Swan worden al die krachten gebundeld. Met financiële ondersteuning van diverse partners en sponsoren die zich voor langere tijd aan de stichting willen verbinden, worden de experts aangetrokken die ons ideaal van onderwijs met een meerwaarde op het hoogste plan kunnen realiseren.

2 Masterskip Fund voor leerlingen

Stichting Masterskip Wylde Swan wil graag dat alle gemotiveerde jongeren de kans moeten krijgen om deel te kunnen nemen aan één van de reizen van Masterskip. Wanneer de financiën, om welke reden dan ook, niet toelatend zijn, bestaat er de mogelijkheid om aanspraak te maken op een steunfonds voor een tegemoetkoming in de kosten.

Samenstelling bestuur

De heer J. L. Miner penningmeester

Comité van aanbeveling

Gerard Dijkstra naval architect
Henk Gemser sportcoach

Beloningsbeleid

Er is geen medewerker in loondienst.

Jaarverslag

Het jaarverslag van Stichting Masterskip Wylde Swan is hier te downloaden.